SENZALA CAPOEIRA BEOGRAD

CONTRAMESTRE AXÉ CANARINHO

Da biste se bavili kapoerom, nisu vam neophodne fizičke ili psihičke predispozicije. Za početak, potrebna je dobra volja!

Prijava

Prijavite se i probajte besplatno!

CAPOEIRA MUZIKA I INSTRUMENTI

Na treninzima kapuere se pored vežbi fizičke spreme, vežbe kapuera sekvenci i tehnika, takođe vežba pevanje i sviranje kapuera instrumenata. Muzika, pesma i igra su sastavni i neodvojivi deo kapuere. Svi vrhunski capoeiristi su, pored toga što su odlični borci, i izuzetni poznavaoci brazilske istorije i kulture a samim tim i muzičkog dela kapuere. Kapuera hode se igraju uz muziku i pevanje. Muziku svira baterija (bateria), to jest kapuera “orkestar”, koji čine sledeći instrumenti:

Birimbau
instrument birimbau

Birimbau (berimbau) je jednožičani instrument koji na prvi pogled podseća na luk za strele. Poreklo birimbaua nije sasvim poznato ali nedvosmisleno svoje korene vuče iz Afrike davno pre nego što su afrički robovi dovođeni u Brazil. Svoje današnje ime duguje vrsti drveta od kog se prave ovi instrumenti - biribe, vrsti drveta koja raste samo u Brazilu. Biriba se koristi za izradu birimbaua zbog svog svojstva da grana koja se iseče i iskoristi za birimbau ostane elastična i posle nekoliko desetina godina. Sastavni delovi birimbaua su još:
kabasa (cabaça) - otvorena tikva koja služi kao rezonator i daje birimbau-u karakterističan zvuk;
kašiši(caxixi) - pletena zvečka u kojoj se nalazi razno zrnevlje, kašiši dopunje zvuk birimbaua;
dobrao (dobrão) - novčić ili kamen koji služi da "skrati" žicu tako što se pritisne o istu. Time se na birimbau-u dobijaju viši tonovi i karakterističan "zvec" ton;
baketa (baqueta) - drveni šapić dužine oko 30-40 santimetara kojim se udara o žicu. Stari kapuera mestrei su birimbau smatrali za sveti instrument i dušu kapuere. Činjenica je da je birimbau osnovni instrument za samu igru kapuere. Postoji i izreka koja kaže da je za kapoeru potrebno troje, dva igrača i jedan koji će svirati birimbau.

Tri birimbaua se koriste u kapueri:
gunga , birimbau sa velikom tikvom i dubokim zvukom, koji služi za davanje osnovnog ritma i određivanje vrste i brzine igre, ujedno i instrument koga svi ostali instrumenti u bateriji moraju pratiti;
medio (medio) , birimbau sa manjom tikvom, prati ritam gunge i daje osnovne varijacije;
viola (viola) , birimbau sa najmanjom tikvom, ima visok zvuk i služi za sviranje varijacija u okviru ritma koji su zadali gunga i medija. Ove instrumente i njihovu gunkciju u bateriji je najlakše shvatiti ako se uporede sa gitarama u rok bendu: gunga=bas gitara, medio=ritam gitara i viola=solo gitara.

Pandero
 instrument pandero

Pandero (pandeiro) je instrument veoma sličan našim zatvorenim dairama. Iako je vrlo jednostavan na njemu se mogu svirati osnovni tonovi kao i veliki broj varijacija koje muzici daju posebnu draž.

Atabaki
 instrument atabaki

Atabaki (atabaque) je vrsta kongo bubnja. Služi da naglasi tempo zbog svog dubokog i jakog zvuka. Capoeira pesme su brojne i predstavljaju neprocenjivo kulturno blago afro-brazilske kulture. U tim pesmama je opisan život, rad, stradanje, radosti i tuge afričkih robova koji su dovođeni u Brazil, njihove igre, opisani su veliki igrači, stari meštrei...Tekstovi mogu varirati od lakih, šaljivih tema do tekstova koji imaju veoma duboko i jako značenje. Pesmama se ponekad opisuje, ali i diktira igra u samoj hodi.

Agogô
 instrument agogo

Agogô muzički instrument koji se pravi ili od lima (poput dva kravlja zvona) ili od izdubljenih ljuski brazilskog oraha, namenjen je da obogati zvuk cele baterije.