SENZALA CAPOEIRA BEOGRAD

CONTRAMESTRE AXÉ CANARINHO

Da biste se bavili kapoerom, nisu vam neophodne fizičke ili psihičke predispozicije. Za početak, potrebna je dobra volja!

Prijava

Prijavite se i probajte besplatno!

REČNIK CAPOEIRA POJMOVA

aberto /aberto/otvorenbr

academia /akademia/- škola kapoere

agogô /agogo/vrsta zvonca koje se koristi u capoeira bateriji

aluno /aluno/ učenik, isto što i discipulo

Angola /angola/traicionalni stil kapoere, takođe država u Africi

Angoleiro /angolero/ čovek koji vežba Angola kapoeru

arame /arami/ žica na birimbau-u

arrastao /ahastau/ capoeira obaranje, povlačenje rukama obe protivnikove noge odozdo

atabaque /atabaki/- brazilski bubanj koji se koristi u kapoeri

ataque /ataki/napad

aú /au/zvezda u kapoeri

Axé /aše/životna energija, energija kapoere

balanço /balanso/deo osnovnog capoeira pokreta, žinge, ljuljanje tela napred-nazad

bamba /bamba/ osoba navikla na fizičke ali i verbalne sparinge, capoeira ekspert

banda /banda/pokret kojim se sapliće ili obara protivnik

barravento /bahaventu/ritam birimbaua, specifično stanje transa vezano za afrobrazilske religije

base /bazi/baza, osnova, žinga, osnovni pokret (zavisi od konteksta)

batizado /batizado/inicijacija capoeiriste, krštenje

bênção /bensao/blagoslov, frontalni udarac

berimbau /birimbau/ muzički luk, glavni instrument u kapoeri

brincar /brinkar/igrati se kao deca

brincadeira /brinkadera/dečja igra

cabaça /kabasa/ tikva koja se koristi kao rezonator na birimbau-u

cabeçada /kabesada/ udarac glavom

camará /kamara/ prijatelj, kolega capoeirista

cantar /kantar/pevati

capoeirista /capoeirista/igrač kapoere

cavalaria /kavalaria/ konjica, ritam na birimbau-u, ranije korišten da upozori capoeiriste o dolasku policije

caxixí /kašiši/ pletena zvečka koja se koristi prilikom sviranja birimbaua

chamada /šamada/poziv, rutina u capoeira igrama, vezana za Angola stil

chula /šula/ posebna uvodna pesma, uvek prati ladainju

cocorinha /kokorinja/ pokret poput čučnja

comprar de jôgo /komprar đi žogo/ kupiti igru, ući u krug i preseći igru dva igrača u nameri da se igra sa jednim od njih

contramestre /kontrameštre/podmajstor, titula između profesora i mestrea

cordão /kordao/kanap u boji koji se dobija na ceremoniji, služi da označi rang capoeiriste i da drži pantalone

corrido /kohido/ pesma poziva i odgovora koja prati igru kapoere

volta ao mundo /volta ao mundo/krug oko sveta, u toku igre igrači hodaju u krug suprotno od smera kazaljke sata

defesa /defeza/odbrana

discípulo /đisipulo/učenik

dobrão /dobrao/ novčić pomoću kog se svira birimbau

entrada /entrada/ ulaz, pretkorak za neke capoeira tehnike

esquiva /eškiva/pokret izbegavanja udarca

fechar o corpo /fešar o korpo/ zatvoriti telo, sprečiti napade na otvorene oblasti

fechado /fešado/zatvoreno

floreios /floreios/ akrobatske tehnike, začin u capoeira igri

folha seca /folja seka/ suvi list, salto unazad sa ispruženim i raskoračenim nogama

ginga /žinga/ osnovni capoeira pokret

golpe /golpi/napad ili udarac

iaiá, ioiô /jajá, jojo/ termini koje su robovi koristili za ćerke i sinove gospodara

jogador /žogador/igrač

jogar /žogar/ igrati

jôgo /žog/ igra

ladainha /ladainja/ uvodna solo pesma, obično je peva majstor ili vođa hode

ligeiro /ližero/brz, okretan, spretan, neuhvatljiv

maculêlê /makulele/ples sa štapovima, radi se u mnogim capoeira školama

malandragem /malandražen/prevrtljivost, prljava ili lukava igra

malandro /malandro/ ulični mudrijaš, grubijan, mangup, prevrtljivac

malícia /malisija/ obmana, prevara

mandinga /manđinga/ magija, pojam vezan za capoeira igru ali i afrobrazilske religije i obrede

mandigueiro /manđingero/čarobnjak, vidar, sinonim za igrače kapoere

mangangá /manganga/ vidar

martelo /martelo/čekić, frontalno-bočni capoeira udarac

meia-lua de compasso /meja lua đi kompaso/ polumesec u kompasu, kružni udarac u kapoeri

mestre /meštre/ majstor

moeda /moeda/ novac, novčić kojim se svira birimbau

moleque /muleki/morski jež, uličar, skitnica, baraba

pandeiro /pandero/vrsta daira

passada /pasada/prolaz

patuá /patua/ zaštitna amajlija

pé /pe/stopalo, mesto ispred birimbaua

pião /piao/ vrtenje na glavi

queda /keda/ pad

queda de ... /keda đi…/ “pad u itd” npr queda de rins /hins/ (pad na bubrege), queda de quatro (pad na sve četiri)

quilombo /kilombo/zajednica ili selo odbeglih robova

rabo de arraia /habo đi ahaja/udarac “ražin rep”

rasteira /hastera/ čišćenje nogom, osnovno obaranje

reco-reco /heko heko/ komad bambusa sa zarezima na sebi, deo capoeira baterije

Regional /hežional/ stil kapoere koji je stvorio mestre Bimba

roda /hoda/ krug, prostor gde se igra capoeira

saída /saida/ izlaz

salto mortal /salto mortal/ salto unazad

samba duro /samba duro/tvrda samba, uključuje i saplitanje u toku igranja

senzala /senzala/- robovske odaje u kolonijalnom Brazilu

seqüência /sekuensija/sekvenca, skup više pokreta prisutan u Regional stilu

tocar /tokar/ svirati instrument

vadiação /vađiasao/udruživanje, okupljanje u grupe

vaqueta /vaketa, vakita/ štap kojim se udara žica na birimbau-u, takođe i baqueta

vêrga /verga/ drveni štap, telo birimbaua